Polymyalgie of spierreuma

Algemeen

Polymyalgia (of voluit polymyalgia reumatica) is een typische vorm van reuma die zich vooral voordoet in de spieren van schouder- en bekkengordel. Het is een aandoening waarmee gewoonlijk alleen bejaarden worden geconfronteerd. Ze komt zelden voor bij personen jonger dan 50 tot 55 jaar. Niet steeds is het makkelijk in een vroeg stadium onderscheid te maken tussen polymyalgia en een beginnende reumatoïde artritis.

Verschijnselen

Spierpijn en -stramheid, vooral in schouder- en bekkengordel, samen met een uitgesproken bewegingstraagheid zijn de opvallendste klinische kenmerken van dit syndroom. Een bloedanalyse is noodzakelijk om de diagnose te bevestigen. Die brengt meestal een indrukwekkende stijging van de bloedbezinkingssnelheid aan het licht. Reumafactoren, die zo kenmerkend zijn voor reumatoïde artritis, zijn in de regel afwezig. Niet steeds is het mogelijk om in de beginfaze van het syndroom met zekerheid onderscheid te maken tussen deze vorm van spierreuma en reumatoïde artritis, temeer gezien in sommige gevallen reumatoïde artritis kan ontstaan ter hoogte van de schoudergewrichten.

Soms gaat het ziektebeeld gepaard met een bloedvatontsteking of vasculitis, vooral ter hoogte van de bloedvaten van hoofd, hals en eventueel bovenste ledematen. Een typische slagadertje dat in zo een geval aangetast wordt, verloopt oppervlakkig van het hoofd over de slaapstreek (de arteria temporalis). Ontsteking van dit bloedvat (arteritis temporalis) veroorzaakt hoofdpijn over de getroffen aangezichtshelft. De chirurg kan een klein stukje van dit bloedvat voor onderzoek preleveren, indien de reumatoloog om diagnostische redenen daarom vraagt.

Behandeling

Polymyalgia reumatica is zeer goed behandelbaar, weliswaar door middel van cortisone of synthetische derivaten daarvan. De ziekteverschijnselen verdwijnen prompt, vaak na één tot twee dagen behandeling. De behandeling duurt echter vrij lang: meestal één tot twee jaar. In de loop van die tijd wordt de dosis cortisone aanhoudend, maar langzaam, afgebouwd. In de regel wordt extra calcium toegediend om de effecten van cortisone op het bot (osteoporose of botontkalking) te voorkomen.