MoveCopyDeleteResetBackground

Info Coronavirus & Reuma

Corona is tijdelijk. Alles komt goed! 

(Laatste update: 1 oktober 2021) 

Take Five: het gezondste boek

Dit toegankelijke en inspirerende boek geeft je een helder overzicht van de Big Five van een gezonde leefstijl: voeding, beweging, mindset, zingeving en verbondenheid. Bovenal geeft het een plan om goede voornemens om te zetten in gezonde nieuwe gewoontes. 

MoveCopyDeleteResetBackground

Welkom bij Praktijk 10A

Prof Filip De Keyser, reumatologie

Ook even dit

De auteurs hebben ernaar gestreefd de medische informatie zo juist mogelijk weer te geven. Raadpleeg echter steeds je arts voor gepersonaliseerd advies. De auteurs kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor enig gevolg voortvloeiend uit gegevens die op deze website voorkomen.

MoveCopyDeleteResetBackground

De ene reuma is de andere niet...

13
Road Map

Contactinfo Praktijk 10A

Prof Filip De Keyser, reumatologie

Hillestraat 10a, 9991 Maldegem

(050) 71 84 48