Ustekinumab

Ustekinumab behoort tot de biofarmaca en kan aangewezen zijn voor mensen met psoriasis artritis. Het remt de werking van IL-12 en -23, belangrijke ontstekingsstoffen. Ustekinumab wordt gebruikt in geval klassieke reumatherapie faalt. Het is een duur medicijn; in de regel wordt dit nieuwe medicijn enkel voorgeschreven wanneer je onvoldoende geholpen bent met klassieke reumamedicijnen en indien je voldoet aan de criteria voor terugbetaling door de ziekteverzekering.
Voor de start van een biological wordt gescreend naar vroeger contact met tuberculose, typisch door middel van een huidtest (Mantouxtest) en een röntgenfoto van de longen. Een latente tuberculose zou immers kunnen opflakkeren onder biological therapie.
Ustekinumab wordt toegediend via huidinjectie (subcutaan), in een typische dosis van 1 injectie (45 of 90 mg) om de 12 weken (het opstartschema is intensiever; volg de aanwijzingen van je arts). De toediening kan meestal gemakkelijk worden aangeleerd door de arts of door een reuma verpleegkundige.
Je arts zal de veiligheidsaspecten van dit medicijn met jou bespreken.