Infliximab

Algemeen

Infliximab behoort tot de biofarmaca en kan aangewezen zijn voor mensen met reumatoïde artritis, Bechterew-artritis, psoriasisartritis. Buiten de reumatologie wordt infliximab ook toegediend aan mensen met psoriasis of chronische darmontsteking. Het remt de werking van Tumor Necrosis Factor (TNF), een belangrijke ontstekingsstof. Infliximab wordt gebruikt in geval klassieke reumatherapie faalt. Het is een duur medicijn; in de regel wordt dit medicijn pas toegediend indien je voldoet aan de criteria voor terugbetaling door de ziekteverzekering.

Voor de start van een anti-TNF preparaat wordt gescreend naar vroeger contact met tuberculose, typisch door middel van een huidtest (Mantouxtest) en een radiologie van de longen. Een latente tuberculose zou immers kunnen opflakkeren onder anti-TNF therapie.

De informatie die je hier vindt vervangt niet de informatie op de bijsluiter van het medicijn. Lees ook de informatie op de bijsluiter en hou nauwkeurig rekening met de specifieke richtlijnen die je arts meegeeft.

Hoe wordt dit medicijn toegediend?

Infliximab wordt toegediend via infuus, in een dosis die naargelang van de indicatie varieert van 3 tot 5 mg per kg lichaamsgewicht. De toediening gebeurt typisch via het dagziekenhuis.

Wordt dit medicijn goed verdragen?

Allergische reacties kunnen optreden tijdens de toediening van het infuus of kort erna.

Infliximab kan je immuunweerstand beïnvloeden; bespreek daarom met je arts de best passende voorzorgen (bijvoorbeeld vaccinaties).

Er is heel wat discussie in hoeverre TNF-remmers een rol zouden kunnen spelen in het ontstaan van kanker. De uitgebreide gegevens die actueel voorhanden zijn, zijn geruststellend op dat vlak.